NLR Landbruksadvokatene kan også bistå i andre saksområder som blant annet:

  • Klagesaker til NAV, kommune, Statsforvalter mv.
  • Kontraktsforhandlinger
  • Samerett
  • Pengekrav