Du har nødvendigvis ikke tenkt tanken om at det hadde vært praktisk å ha din egen advokat. Likevel er det bra å vite at dersom du havner i en situasjon hvor behovet er der, står vi i NLR Trøndelag klare med særlig kompetanse på landbruksfaglig jus.

Vår landbruksadvokat kjenner problemstillingene du står overfor, og sørger for at du får de riktige rådene og oppfølgingen i den situasjonen du er i.

Jevnlig blir vi kontaktet av bønder, som deg, som ønsker bistand i saker som handler om odel, tomtefeste, ekspropriasjon, testamente eller fremtidsfullmakt. Ekstra stort kan behovet være dersom du havner i en tvist med en nabo du kjenner godt, et arvespørsmål du er redd skal skape problemer i familien, en erstatningssak, eller at du får samlivsproblemer og har behov for en nøytral tredjepart.

NLR Landbruksadvokatene Trøndelag tilbyr juridisk bistand og rådgivning. Vi arbeider i hovedsak innenfor saksfeltene fast eiendom, familie – og arverett.

I samarbeid med rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag, vil vi kunne tilby kvalitetstjenester i saker som omhandler fast eiendom og landbruksjuss.

Hver dag går vi på jobb for å finne gode løsninger for bønder som står i vanskelige situasjoner. Har du behov for bistand, eller har du spørsmål om en konkret situasjon, må du gjerne ta kontakt med oss allerede i dag.

Org,nr. NLR Landbruksadvokatene Trøndelag 825 721 142