Vi tilbyr også juridisk rådgiving som en del av rådgivningspakkene våre, hvor landbruksadvokaten samarbeider med andre rådgivere i NLR Trøndelag. Dette er relevant for eksempel i situasjoner knyttet til eierskifte av landbrukseiendommer og erstatning i forbindelse med avståelse av eiendom.

Kongen pa haugen
Kongen på haugen

Flere tjenester