Vi bistår i ulike områder innenfor fast eiendom, dette kan bla. være:

  • Eiendomsrett, jordskifte, tomtefeste, hevd, bruksrett, servitutter
  • Eierskifte og odelsrett
  • Erstatning, ekspropriasjon, rådighetsregulering
  • Reklamasjons- og mangelsvurdering
  • Sameie, løysingsrett
  • Utarbeidelse av avtaler
  • Oppgjørsoppdrag i forbindelse med kjøp og salg av eiendom
NLR Trondelag Inderoy Gronnesby Gard 4317
Foto: Anders Tufte

Flere tjenester