NLR Landbruksadvokatene Trøndelag tilbyr juridisk bistand og rådgivning. Vi arbeider i hovedsak innenfor saksfeltene fast eiendom, familie – og arverett.

I samarbeid med rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving, vil vi kunne tilby kvalitetstjenester i saker som omhandler fast eiendom og landbruksjuss.

Hver dag går vi på jobb for å finne gode løsninger for mennesker som står i vanskelige situasjoner. Har du behov for bistand, eller har du spørsmål om en konkret situasjon, må du gjerne ta kontakt med oss allerede i dag.


NLR Landbruksadvokatene Trøndelag er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag. Våre advokater er medlemmer i Advokatforeningen.

Org.nr. NLR Landbruksadvokatene Trøndelag 825 721 142

Logo medlem advokatforeningen farger