NLR Trondelag Inderoy Gronnesby Gard 4348

Odelstakst

Odelstakst er et begrep som det synes å herske en del forvirring rundt. For hva er egentlig en odelstakst, og når vil en slik takst komme til anvendelse?
Landbruksadvokatene
Nlr 64867556521

Spør advokaten

Vi starter med en ny spalte på nettsida; «Spør advokaten».
Landbruksadvokatene